Hoe werkt een GPS tracker horloge?

GPS horloge

De precisie van een GPS tracker horloge wordt beïnvloed door verschillende factoren. De locatiebepaling van elk GPS-horloge / GPS-tracker is afhankelijk van een meting van de locatie, ontvangst van satellieten en GSM-masten.

Een GPS tracker horloge van WatchToCare met een nauwkeurigheid van ca. 5  –  15 m moet voor het apparaat een gps-signaal van minimaal vier satellieten ontvangen. Hoe meer satellietsignalen de GPS-tracker ontvangt, hoe nauwkeuriger de locatie zal zijn. Dit is het geval wanneer een groot deel van de lucht boven de GPS-tracker helder is. Als je het gps-horloge of de gps-tracker naar buiten brengt, duurt het ongeveer 5 minuten voordat je de eerste positie op de kaart kunt zien.

Obstructies voor GPS tracker horloge

Er kan geen exacte positiebepaling plaatsvinden op het GPS tracker horloge in gebouwen, auto’s, kelders, garages, naast muren, rotsen, metalen hekken en in gebieden zonder gps-signaal.  Zo ook in de buurt van bronnen die het gsm-netwerk storen, in gsm-gaten (waar geen of een zwak GSM-signaal beschikbaar is), waar verstoring of zwak signaal is.

Als een GPS tracker horloge van WatchToCare geen voldoende gps-satellietsignalen kan ontvangen, schakelt hij over op wifi of de zogenaamde LBS-positionering (Local Base Station / GSM-masten). Hiermee gaat GPS tracker horloge proberen de locatie te bepalen met een wifinetwerk of de positie van de dichtstbijzijnde GSM-masten, wat relatief onnauwkeurig is, maar in ieder geval een grove positionering mogelijk maakt.

LBS Signaal

Als LBS op de GPS tracker horloge aan staat en de tracker ontvangt geen GPS of wifi signaal zal het LBS-signaal worden opgepikt. Dat kan honderden meters zelfs een paar kilometer afwijken, afhankelijk van de onderlinge GSM mast afstanden. In de app staat onderaan bij de kaartweergave hoe de locatie van de GPS tracker horloge bepaald is.

Door het grote aantal gebouwen in de stad kan het gemakkelijk gebeuren dat de locatie via GPS alleen maar tot op 30-50m nauwkeurig is. De positionering kan heen en weer springen tussen GPS en wifi / LBS. Dit is afhankelijk van het wel of niet beschikbaar zijn van een voldoende GPS-signaal.Ont

Ontvangst in een stad of dorp 

Waar de GSM-masten dichter bij elkaar zijn geplaatst, bijvoorbeeld in grote steden, dan kan de LBS-positionering nauwkeurig zijn tot op 100  –  500 m. Op het platteland waar de gsm-masten enkele kilometers uit elkaar staan, kan dit  verslechteren naar 1  –  10 km. Het is dan beter dat LBS op je GPS tracker horloge uit staat.

De gps-trackers met wifi-ontvangers kunnen de positie bepalen via een wifinetwerk. De tracker hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn op het wifi netwerk, de pure ontvangst van een wifi netwerk is voldoende. Positionering via het wifinetwerk is alleen succesvol als het wifinetwerk zijn eigen positie kent, wat het geval is bij permanent geïnstalleerde wifinetwerken. Dit maakt positionering op je GPS tracker horloge mogelijk met een nauwkeurigheid van ongeveer 20  –  100 m, zelfs als er helemaal geen GPS-signaal kan worden ontvangen.

GPS tracker horloge app

Wanneer de positie op de kaartweergave van het alarm horloge is aangegeven, geeft het informatievenster aan of de locatiebepaling via GPS, WIFI of LBS was. Hierdoor weet je in welk gebied de tracker zich kan bevinden en hoe nauwkeurig de positie kan zijn.

Met de app op de bewaking mobiele telefoon kun je de historische route zo weergeven dat de LBS en wifi punten niet worden weergegeven, waardoor je een beter te volgen resultaat krijgt.

GPS ontvangsten in een groot gebouw

Typisch gedrag van het GPS-systeem bij schoolkinderen is dat wanneer je kind met een GPS tracker horloge naar school gaat. Dan kan de exacte posities naar de school kan worden gevolgd, maar bij toetreding van het schoolgebouw kan de GPS tracker plotseling verspringen van positie naar enkele kilometers van het schoolgebouw af.

Dit komt dan doordat het GPS tracker horloge in het gebouw geen GPS meer “ziet” en er kennelijk ook geen bekend wifi signaal is en dus ontvangt het horloge alleen het signaal van de LBS-zendmasten van bijv. KPN, T-Mobile masten die ver weg kunnen staan. 

Het kan ook gebeuren dat de locatie dan terug naar of nabij het schoolgebouw wijst en dan weer ver weg springt. Dit komt doordat de tracker dan van GPS naar LBS gaat en terug.

De reden hiervoor is dus dat het horloge in het gebouw geen GPS-signaal kan ontvangen en dus naar wifi of LBS schakelt en zo een onnauwkeurig punt laat zien net als dit kan ver weg zijn van de daadwerkelijke locatie. 

GPS in schoolgebouw

Als het kind zich dan met het horloge in het schoolgebouw beweegt, eventueel naast een raam of onder een houten dak, kan het horloge weer een zwak gps-signaal krijgen en een veel nauwkeuriger punt aangeven, maar dit kan ook een paar honderd meter naast het schoolgebouw zijn omdat de nauwkeurigheid kan verslechteren van 1  –  2 m tot 50  –  100 m als het GPS-signaal niet sterk genoeg is. 

Als je weet dat het kind met het horloge in het schoolgebouw staat, maar de app geeft altijd hetzelfde, verre punt aan via wifi / LBS, dan kun je er vanuit gaan dat het horloge in het schoolgebouw is als hetzelfde punt steeds is aangegeven.

Helaas kan niet van een gps-horloge of gps-tracker worden verwacht dat deze een zo precieze locatie in een gebouw weergeeft als vanaf een mobiele telefoon. De reden hiervoor is dat een mobiele telefoon een veel krachtigere processor en een veel grotere gps-ontvanger heeft dan een GPS tracker horloge. Hierdoor kan een mobiele telefoon de positie sneller en nauwkeuriger berekenen.

GPS Tracker in het horloge

De functie van een gps-tracker beperkt zich echter niet tot positiebepaling, maar heeft ook nog veel meer functies.

De communicatie tussen de gps-tracker en de tracker-app op de monitoring, mobiele telefoon en de lokalisatie is afgehandeld via onze servers.

De functionaliteit van de gps-tracker is onder meer afhankelijk van of het systeem correct is geconfigureerd, of de gps-tracker / gps-horloge en de monitoring gsm, een ​​2G of 4G gsm en internet- of spraakverbinding hebben, of ze met elkaar kunnen communiceren en of de batterij van de gps-tracker en de bewakings-gsm voldoende zijn opgeladen en beide zijn ingeschakeld en klaar voor gebruik bij het opvragen van de positie of bij het telefoneren.

De bedrijfsuren van het GPS-apparaat zijn afhankelijk van of het volledig is opgeladen en hoe vaak er is gecommuniceerd. De looptijd kan worden verlengd door de werkmodus in te stellen op 60 minuten in de app bij Meer / Instellingen. Dit betekent dat het GPS-apparaat niet te vaak zendt en energie bespaart.

Het wordt aanbevolen om de GPS-tracker / GPS-horloge elke nacht op te laden.

WatchToCare® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de functies van de gps-tracker en de tracker-app op de mobiele bewaking telefoon, voor de nauwkeurigheid van de positiebepaling of voor de kwaliteit van de lokalisatie.

Geef een antwoord